Skip to main content

Supermag AR-GE, bilimsel ve teknik bilgi altyapısı ile sistematik olarak yürütülecek olan çalışmalarda, hem gösterilen yaratıcı çaba ve hem de elde edilen bilgi birikiminin geliştirilmesi ile yeni iş ve uygulama alanları oluşturmaktadır. Supermag AR-GE tarafından yapılan çalışmalar ile öncelikle elde bulunan ürünlerin daha verimli ve daha az maliyet ile elde edilebilmesi için çözümler üretilir. Ek olarak, henüz üretilmemiş ürünlere yönelik çalışmalar ile piyasada liderlik edilebilecek alanlar oluşturulması hedeflenir. Sonuçta, elde bulunan sınırlı kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesi ve bu kaynakların sürekli dönüşümü ile gelecek için gerekli yatırımları yapılması sağlanırken, bu süreçte elde edilen ürünler ve fikirler alınacak patentler ile korunur. AR-GE araştırmaları kapsamında Supermag, temel olarak üç ana dalda yoğunlaşır.

Temel araştırma (basic research): Özel olarak belirli bir uygulama veya kullanım alanına yönelmeksizin, kuramsal veya deneysel çalışmalarla elde edilen bilgi ve birikimler ile yeni bilgi edinilmesi yönünde yapılan çalışmalardır.

Uygulamalı araştırma (applied research): Belirli bir uygulamaya özgün, yeni bilgi üretmeye yönelik yapılan çalışmalardır. Bu araştırmada asıl hedef doğrudan özgün ve pratik bir sonuç elde edebilmek ve bu bilgiyi uygulamada kullanabilmek için pratik çözümler sunabilmektir.

Deneysel geliştirme: Araştırma ve deneyimden edinilmiş bilginin, yeni materyaller, ürünler ve projeler üretmeye; yeni süreçler ve sistemler oluşturmaya veya hâlihazırda üretilmiş veya oluşturulmuş olan projeleri geliştirip, büyük ölçüde iyileştirmeye yönelik sistemli çalışmalardır.