Skip to main content

Misyon

SuperMag Ar-Ge, Bilişim, Mühendislik ve Danışmanlık, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, üç ana tema;

    • İthalat-ihracat
    • Ürün geliştirme
    • Pazarlama

üzerinde faaliyet gösteren ileri teknoloji alanında bir “spin-off” firma olarak 02.02.2012’den beri faaliyet göstermektedir.

  • Medikal sektörü ve Ar-Ge faaliyetlerinde, mühendislik uygulamalarına yönelik ileri teknoloji ürünler geliştirmek için danışmanlık hizmetlerinde bulunmaktır.
  • İthalat – ihracat alanında ülkemizde farklı disiplinlerde yürütülen Ar-Ge ve SANTEZ projelerinde ihtiyaç duyulan sarf malzeme ve donanımlarının temini için lojistik ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktır.
  • Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde proje hazırlamak ve proje sonuçlarını toplumsal yarara dönüştürmeye yönelik seminer, eğitim, sempozyum, çalıştay, konferans ve kongre düzenlemektir.

Vizyon

Faaliyet alanında toplumsal refaha katkı sağlamak amacıyla, ileri teknoloji ürünlerine temel oluşturan malzeme odaklı ürünler geliştirmektir. Araştırma, Teknoloji Geliştirme (RTD) ve bunların transferini sağlayan uluslararası bir şirket olmaktır.